Autorzy

Powrót

Rafał Czapaj

Lista artykułów:

  1. Optymalizacja kosztów zakupu danych wejściowych do prognoz dobowego obciążenia KSE przy wykorzystaniu zautomatyzowanych metod statystycznych
  2. Ocena zastosowania modelu prognostycznego wykorzystującego klasyczną metodę najmniejszych kwadratów w prognozowaniu 15-minutowego szczytowego dobowego zapotrzebowania na moc w KSE