Autorzy

Powrót

Rafał Czapaj

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej (2003). Z Grupą Kapitałową PSE SA związany jest od stycznia 2005 roku. W latach 2005–2011 pracował w EPC SA i zajmował się tematyką rynku energii elektrycznej oraz analiz techniczno-ekonomicznych. Od 2011 roku pracuje w PSE Innowacje sp. z o.o. (wcze- śniej CATA), zajmując się tą samą tematyką

Lista artykułów:

  1. Optymalizacja kosztów zakupu danych wejściowych do prognoz do-bowego obciążenia KSE przy wykorzystaniu zautomatyzowanych metod statystycznych