Autorzy

Powrót

Magdalena Anna Malinowska

Lista artykułów:

  1. Modelowanie polskiego podsystemu wytwarzania energii elektrycznej w programie MARKAL ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji