Autorzy

Powrót

Tomasz Okoń

 Tomasz Okoń

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Obecnie na tym samym wydziale jest studentem studiów doktoranckich. Od 2006 roku jest członkiem, studentem IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Interesuje się zagadnieniami modelowania systemu elektroenergetycznego, w szczególności estymacją stanu systemu elektroenergetycznego.

Lista artykułów:

  1. Wpływ trybów pracy układu UPFC na estymację stanu systemu elektroenergetycznego
  2. Wpływ układu połączeń na estymację stanu systemu elektroenergetycznego
  3. Wykrywanie różnie obciążonych obszarów sieci elektroenergetycznej
  4. Estymacja stanu systemu elektroenergetycznego w biegunowym układzie współrzędnych. Znaczenie specyficznej informacji o symetrycznym przesuwniku fazowym