Autorzy

Powrót

Damian Gadzialski

 Damian Gadzialski

Specjalizuje się w rozwoju nowych przedsięwzięć, tworzeniu strategii produktowych i wdrażaniu zmian w przedsiębiorstwie. Pierwsze doświadczenia biznesowe zdobywał uczestnicząc w projektach inwestycyjnych grupy Prokom. Z energetyką związany od 2008 roku, gdzie od samego początku uczestniczył w procesach restrukturyzacyjnych dotyczących różnych obszarów działalności grupy ENERGA – począwszy od harmonizacji stosunków pracy, poprzez projektowanie nowych modeli biznesowych, aż po wdrażanie zmian IT i nowych produktów. Obecnie pełni rolę Dyrektora Zarządzającego w spółce ENSPIRION Sp. z o.o., gdzie odpowiada za zarządzanie operacyjne.

Tytuł magistra w dziedzinie dyplomacji uzyskał w Wyższej Szkole Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni, a tytuł inżyniera zarządzania na Politechnice Gdańskiej. Posiada również certyfikat Uniwersytetu Cornell z dziedziny projektowania systemów oraz certyfikat PRINCE 2 Practitioner z dziedziny zarządzania projektami. W wolnym czasie jest zapalonym entuzjastą podróży oraz sportu.

Lista artykułów:

  1. Potencjał rozwoju rynku prosumenta w obliczu polskich uwarunkowań systemowych