Autorzy

Powrót

Magdalena Ligus

Lista artykułów:

  1. Ranking technologii energetyki niskoemisyjnej w kontekście stopnia realizacji celów zrównoważonego rozwoju – badanie z zastosowaniem metody wielokryterialnej (MCDA)