Autorzy

Powrót

Michał Małaczek

Lista artykułów:

  1. Modelowanie źródeł i zasobników energii do celów analizy pracy mikrosystemów elektroenergetycznych niskiego napięcia
  2. Strategia sterowania zapewniająca możliwość elastycznej pracy mikrosystemu elektroenergetycznego niskiego napięcia w połączeniu z siecią zasilającą i w trybie wyspowym