Autorzy

Powrót

Michał Małaczek

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i  Automatyki Politechniki Łódzkiej (2014). Od 2014 roku doktorant w  Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Obszary jego zainteresowań to: analiza pracy mikrosystemów elektroenergetycznych, układy przesyłowe HVDC, odnawialne źródła energii, zasobniki energii, przekształtniki energoelektroniczne.

Lista artykułów:

  1. Modelowanie źródeł i zasobników energii do celów analizy pracy mikro-systemów elektroenergetycznych niskiego napięcia