Autorzy

Powrót

Robert Owczarek

Doktorant w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z zastosowaniem przesuwników fazowych do sterowania przepływami mocy na połączeniach transgranicznych, analizą rozpływów mocy w systemie elektroenergetycznym oraz optymalizacją rojem cząstek.

Lista artykułów:

  1. Skoordynowane sterowanie przesuwnikami fazowymi w systemie elek-troenergetycznym