Autorzy

Powrót

Radosław Rekowski

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Doktorant w Katedrze Elektroenergetyki. Projektant instalacji elektrycznych. Uczestniczy w pracach projektowych dotyczących sieci elektroenergetycznych i obiektów kubaturowych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą obszarów związanych z mechanizmami zarządzania popytem, sieciami inteligentnymi oraz automatyką zabezpieczeniową.

Lista artykułów:

  1. Wpływ rekonfiguracji sieci dystrybucyjnej SN na poziom strat mocy czynnej