Autorzy

Powrót

Jarosław Kmak

Absolwent kierunku energetyka, specjalność urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne, w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie uczestniczy w studiach doktoranckich na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (AGH) w dyscyplinie elektrotechnika. Jego zainteresowania obejmują zagadnienia związane z zakłóceniami w systemach elektroenergetycznych, możliwościami zwiększania zdolności przesyłowej linii, systemami obciążalności dynamicznej.

Lista artykułów:

  1. Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi w systemach el-ektroenergetycznych