Autorzy

Powrót

dr inż. Ireneusz Grządzielski

Lista artykułów:

  1. Elektrownie jądrowe w warunkach awarii katastrofalnej
  2. Możliwości pracy wydzielonej bloków elektrociepłowni miejskiej w stanach rozległej awarii katastrofalnej systemu elektroenergetycznego
  3. Testy i próby sprawdzające parametry techniczne elektrowni i farm wiatrowych. Wybrane zagadnienia
  4. Wpływ warunków napięciowych na możliwości przyłączenia generacji rozproszonej w sieci średniego napięcia
  5. Praca bloku ciepłowniczego BC50 elektrociepłowni w wydzielonym układzie wyspowym
  6. Badanie zjawisk przejściowych podczas tworzenia toru rozruchowego oraz uruchamiania urządzeń potrzeb własnych bloku cieplnego
  7. Praca równoległa turbozespołu parowego i hydrozespołów w układzie wyspowym tworzonym w warunkach odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego po awarii katastrofalnej
  8. Badania symulacyjne procesu obrony systemu elektroenergetycznego przy spadku częstotliwości – realizacja zaleceń kodeksu NC ER/2017