Autorzy

Powrót

dr inż. Ireneusz Grządzielski

dr inż. Ireneusz Grządzielski

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (1976). Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na swoim macierzystym wydziale (1986). Obecnie pracuje na stanowisku docenta w Instytucie Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

Lista artykułów:

  1. Elektrownie jądrowe w warunkach awarii katastrofalnej
  2. Możliwości pracy wydzielonej bloków elektrociepłowni miejskiej w stanach rozległej awarii katastrofalnej systemu elektroenergetycznego
  3. Testy i próby sprawdzające parametry techniczne elektrowni i farm wiatrowych. Wybrane zagadnienia
  4. Wpływ warunków napięciowych na możliwości przyłączenia generacji rozproszonej w sieci średniego napięcia
  5. Praca bloku ciepłowniczego BC50 elektrociepłowni w wydzielonym układzie wyspowym
  6. Badanie zjawisk przejściowych podczas tworzenia toru rozruchowego oraz uruchamiania urządzeń potrzeb własnych bloku cieplnego
  7. Praca równoległa turbozespołu parowego i hydrozespołów w układzie wyspowym tworzonym w warunkach odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego po awarii katastrofalnej