Autorzy

Powrót

Agata Szultka

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (2015). Aktualnie odbywa studia doktoranckie w Katedrze Elektroenergetyki. Jej zainteresowania obejmują problemy związane z pracą sieci elektroenergetycznej, poprawą jakości energii oraz z magazynowaniem energii.

Lista artykułów:

  1. Wskaźniki jakościowe wykorzystywane przy wyborze lokalizacji oraz parametrów zasobników energii instalowanych w sieciach dystry-bucyjnych