Autorzy

Powrót

Seweryn Szultka

Doktorant na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Absolwent kierunku energetyka na Wydziale Mechanicznym oraz absolwent kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W obszarze badań zajmuje się budynkami inteligentnymi, instalacjami elektrycznymi, a w szczególności wymianą ciepła w urządzeniach elektrycznych.

Lista artykułów:

  1. Wskaźniki jakościowe wykorzystywane przy wyborze lokalizacji oraz parametrów zasobników energii instalowanych w sieciach dystry-bucyjnych