Autorzy

Powrót

Nandzik Paweł

Doktorant w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują: automatykę zabezpieczeniową średnich oraz wysokich napięć, obszarowe systemy automatyki zabezpieczeniowej, rozproszone systemy odbudowy zasilania.

Lista artykułów:

  1. Przegląd funkcjonalności reklozerów do celów automatyzacji sieci SN