Autorzy

Powrót

Mariusz Lewandowski

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Obecnie adiunkt w Zakładzie Hydroenergetyki w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN. Główne zainteresowania zawodowe to m.in.: przepływy niestacjonarne w przewodach zamkniętych, badania maszyn przepływowych.

Lista artykułów:

  1. Wielokryterialna optymalizacja wytwarzania energii w wieloblokowych elektrowniach wodnych