Autorzy

Powrót

Damian Mazur

Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Obszar jego zainteresowań zawodowych obejmuje zagadnienia związane z różnego rodzaju elektrowniami z OZE przyłączanymi do sieci elektroenergetycznej, symulacje pracy układów energoelektronicznych, Smart Grid.

Lista artykułów:

  1. Planowanie i monitorowanie wytwarzania i zużycia energii elektrycznej z uwzględnieniem profilu produkcji