Autorzy

Powrót

Leszek Książek

Ukończył studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jest pracownikiem Zakładu Systemów Teleinformatycznych Smart Grid w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym. Obszar jego zainteresowań zawodowych obejmuje konstrukcje sprzętowe i oprogramowanie dla systemów wbudowanych do zastosowań przemysłowych, a także systemy transmisji danych dla energetyki. Jest autorem i współautorem ok. 25 publikacji naukowych.

Lista artykułów:

  1. Planowanie i monitorowanie wytwarzania i zużycia energii el-ektrycznej z uwzględnieniem profilu produkcji