Autorzy

Powrót

Adam Kalinowski

Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Pracuje w Zakładzie Systemów Teleinformatycznych Smart Grid. Obszar jego zainteresowań zawodowych obejmuje nowe konstrukcje sterowników mikrokontrolerowych stosowanych w energetyce oraz cyfrową transmisję danych. Jest autorem ok. 30 publikacji naukowych.

Lista artykułów:

  1. Planowanie i monitorowanie wytwarzania i zużycia energii el-ektrycznej z uwzględnieniem profilu produkcji