Autorzy

Powrót

Grzegorz Kowalski

Pracuje w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym od 1985 roku. Specjalizuje się w konstrukcjach nowych typów przekładników prądowych i napięciowych oraz współpracujących z nimi układów elektronicznych. Jest autorem i współautorem ponad 44 patentów.

Lista artykułów:

  1. Planowanie i monitorowanie wytwarzania i zużycia energii el-ektrycznej z uwzględnieniem profilu produkcji