Autorzy

Powrót

Grażyna Dąbrowska-Kauf

Absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Jest nauczycielem akademickim na Wydziale Elektrycznym w Katedrze Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, obecnie zatrudniona na stanowisku docenta. To uznana specjalistka z zakresu elektroenergetyki oraz zarządzania w elektroenergetyce. Bierze czynny udział w konferencjach naukowo-technicznych, ma w swym dorobku kilkadziesiąt publikacji zagranicznych i krajowych oraz kilkanaście raportów z prac badawczych. W 2014 roku otrzymała Złoty Medal za długoletnią służbę, przyznany przez prezydenta RP za działalność naukową, badawczą, dydaktyczną i organizacyjną. Aktywnie uczestniczy też w działalności organizacji naukowo-technicznych (NOT, SEP). Za osiągnięcia w tej działalności została uhonorowana Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SEP i oraz Srebrną Odznaką Honorową NOT.

Lista artykułów:

  1. Kontrakty futures na Towarowej Giełdzie Energii