Autorzy

Powrót

Krzysztof Siekierski

Specjalista elektryk w przedsiębiorstwie Grupa KĘTY SA. Doktorant w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej. Obszar jego zainteresowań zawodowych dotyczy produkcji oraz utrzymania ruchu, jak również gospodarki remontowo-konserwacyjnej zakładu, a także działalności na rynku zewnętrznym w obszarze realizacji zadań inwestycyjnych, usług serwisowych, obróbki metali, prac elektromontażowych, projektowania i wykonawstwa automatyzacji procesów technologicznych.

Lista artykułów:

  1. Wartościowanie bezpieczeństwa energetycznego w zakładzie przemysłowym