Autorzy

Powrót

Linas Šilinis

Dyplom w dziedzinie inżynierii wodnej uzyskał na Uniwersytecie Aleksandrasa Stulginskisa na Litwie (2015). Od 2015 roku jest doktorantem w Instytucie Inżynierii Zasobów Wodnych. Jego główne zainteresowania badawcze to zasoby energii hydrokinetycznej rzek, krótkotrwałe zmiany przepływu i ich wpływ na środowisko.

Lista artykułów:

  1. Teoretyczny potencjał energetyczny fal morskich wzdłuż falo-chronów w porcie w Kłajpedzie