Autorzy

Powrót

Jacek Jemielity

Lista artykułów:

  1. Metoda oceny sytuacji napięciowej w sieci przesyłowej uwzględniająca działanie automatyki regulacyjnej
  2. Techniczne aspekty projektowania bateryjnych magazynów energii w świetle doświadczeń z realizacji projektu GEKON