Autorzy

Powrót

Jerzy Rychlak

Magister inżynier elektryk. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu zarządzania (1998) oraz studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zakresu energetyki jądrowej (2014). Od 1996 roku związany jest zawodowo z PSE SA, początkowo w Departamencie Obrotu Energią Elektryczną, następnie w Departamencie Usług Operatorskich. Obecnie pracuje na stanowisku kierownika Wydziału Systemów Regulacji i Sterowania.
Jego działalność zawodowa koncentruje się na zagadnieniach związanych ze współpracą jednostek wytwórczych z systemem elektroenergetycznym, regulacją mocy czynnej i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym, przystosowaniem jednostek wytwórczych do obrony i odbudowy KSE. W ramach ENTSOE współpracuje z sąsiednimi operatorami systemów przesyłowych w zakresie regulacji pierwotnej i wtórnej, mocy wymiany i częstotliwości oraz implementacji kodeksu sieciowego określającego wymogi dla wytwórców (NC RfG).

Lista artykułów:

  1. Implementacja na poziomie krajowym Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14.04.2016 r. ustanawiającego kodeks sieciowy dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci