Autorzy

Powrót

Stanisław Gawron

Ukończył Politechnikę Śląską na Wydziale Elektrycznym, specjalność: maszyny i urządzenia elektryczne (2002). Z Instytutem Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL jest związany od 2004 roku, zajmuje stanowisko kierownika Pracowni Maszyn Elektrycznych (od 2006). Członek Rady Naukowej KOMEL, specjalista badawczo-techniczny. Zajmuje się rozwojem maszyn elektrycznych specjalnego zastosowania, w tym z magnesami trwałymi, oraz badaniami nad wpływem stałego pola magnetycznego na organizmy. Autor lub współautor ponad 60 publikacji naukowych oraz ponad 10 patentów.

Lista artykułów:

  1. Współpraca elektrowni wodnej z farmą wiatrową