Autorzy

Powrót

Krzysztof Łowczowski

Ukończył studia I stopnia na kierunku energetyka Politechniki Poznańskiej (2013), następnie rozpoczął studia II stopnia na tej samej uczelni. W ramach programu Erasmus przez rok studiował na niemieckiej uczelni technicznej w Akwizgranie – RWTH Aachen. W 2014 roku uzyskał tytuł magistra. W trakcie studiów oraz po ich zakończeniu uczestniczył w wielu stażach oraz pracował w biurze projektowym. Od 2015 roku pracuje na Politechnice Poznańskiej na stanowisku asystenta. Uczestniczył w 2-miesięcznym szkoleniu z zakresu energetyki jądrowej we Francji, organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie zajmuje się jakością energii elektrycznej, niezawodnością zasilania oraz bezpieczeństwem energetycznym.

Lista artykułów:

  1. Elektrownie jądrowe w polskim systemie elektroenergetycznym