Autorzy

Powrót

Marian Piwowarski

Studia wyższe ukończył w 1996 roku, a stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2002 roku na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn uzyskał w 2014 roku w Instytucie Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Od 1995 roku jest zatrudniony na Politechnice Gdańskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem, konstrukcją maszyn cieplnych wirnikowych, analizami wysokosprawnych siłowni cieplnych opartych na obiegach na czynniki organiczne i obiegach nadkrytycznych, analizami systemów magazynowania energii, teoretycznymi i eksperymentalnymi badaniami mikroturbozespołów gazowych oraz parowych. Jest autorem oraz współautorem 9 monografii naukowych, 3 rozdziałów w monografiach, 13 publikacji indeksowanych (JCR, ASME), 64 publikacji recenzowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych, 28 niepublikowanych prac wewnętrznych Politechniki Gdańskiej oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, 22 zgłoszeń patentowych, z czego 6 uzyskało dotychczas przyznanie patentów, oraz 39 osiągnięć projektowych i technologicznych.

Lista artykułów:

  1. Możliwości zwiększenia sprawności ogólnej kogeneracyjnej mikrosiłowni kombinowanej gazowo-parowej