Autorzy

Powrót

Tomasz Kwaśniewski

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie. W 2017 roku uzyskał stopień inżyniera na międzywydziałowym kierunku energetyka na Politechnice Gdańskiej o specjalności: diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych. Praktykę zawodową odbył w Elektrociepłowni Starogard sp. z o.o. Obecnie studiuje mechanikę i budowę maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej (specjalność: technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem, konstrukcją maszyn cieplnych wirnikowych, analizami wysokosprawnych siłowni cieplnych opartych na obiegach na czynniki organiczne i obiegach nadkrytycznych.

Lista artykułów:

  1. Możliwości zwiększenia sprawności ogólnej kogeneracyjnej mikrosiłowni kombinowanej gazowo-parowej