Autorzy

Powrót

Mariusz Lipiński

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej (kierunek: mechanika i budowa maszyn; specjalność: termoenergetyka; kierunek dyplomowania: automatyka). Obronił pracę magisterską pod tytułem: „Regulacja temperatury pary świeżej na czwartym stopniu przegrzewu P4 w kotle BP1150 (Elektrownia Opole)” (2002), która została wyróżniona I nagrodą specjalną w zakresie energetyki i ochrony środowiska (ufundowaną przez prezesa Elektrowni Bełchatów) w ogólnopolskim konkursie prac dyplomowych przeprowadzanym przez zarząd główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz wyróżniona w konkursie Vattenfall Heat Poland na najlepszą pracę magisterską z dziedziny energetyki. W latach 2005–2006 był słuchaczem studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej z zakresu: systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce i ciepłownictwie (Wydział Mechaniczno-Energetyczny oraz Wydział Informatyki i Zarządzania), uwieńczonych pracą dyplomową: „Koncepcja powołania Dolnośląskiego Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego”. Od 2002 roku jest zatrudniony w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. na stanowisku starszego specjalisty badawczo-technicznego w Zakładzie Automatyzacji Elektrowni. Przedmiotem jego zainteresowań są głównie zagadnienia naukowo- -badawcze i techniczne związane z automatyzacją obiektów przemysłowych i energetycznych. Należał do Rady Naukowej Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. (2012–2016). W roku 2014 został odznaczony odznaką honorową „Za zasługi dla energetyki”. Jest autorem lub współautorem ponad 20 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, 5 patentów i zgłoszeń patentowych. Posiada otwarty przewód doktorski na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

Lista artykułów:

  1. Koncepcja łagodnej regulacji mocy czynnej bloków cieplnych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym