Autorzy

Powrót

Włodzimierz Fennig

Od 1979 roku jest zatrudniony w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. na stanowisku starszego specjalisty badawczo-technicznego w Zakładzie Automatyzacji Elektrowni. Przedmiotem jego zainteresowań są głównie zagadnienia naukowo-badawcze i techniczne związane z automatyzacją obiektów przemysłowych i energetycznych. Jest wysokiej klasy automatykiem uznanym w środowisku energetyków polskich, autorem i współautorem ponad 10 patentów i zgłoszeń patentowych oraz licznych publikacji naukowych.

Lista artykułów:

  1. Koncepcja łagodnej regulacji mocy czynnej bloków cieplnych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym