Autorzy

Powrót

Tadeusz Mączka

Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami szeroko rozumianej elektroenergetyki. Głównym nurtem jego zainteresowań naukowych są zastosowania elektrotermii w celach energetycznych. Jest pionierem w wykorzystaniu plazmy termicznej do przetwarzania odpadów organicznych oraz w zastosowaniu techniki plazmowej do rozruchu i stabilizacji pracy energetycznych kotłów pyłowych. Obecnie w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu zajmuje się automatyzacją pracy bloków energetycznych od strony technologicznej. W swojej działalności badawczej zajmuje się również zagadnieniami bezpieczeństwa pożarowo-wybuchowego w obiektach przemysłowych (w latach 2009–2013 był kierownikiem Laboratorium Wybuchowości Politechniki Wrocławskiej W-9). W latach 2013–2016 był kierownikiem Zespołu Technologii Małoseryjnej w Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu. Jest autorem i współautorem ponad 50 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz materiałach konferencyjnych, w tym jednej monografii. Brał udział w opracowaniu ponad 60 dokumentacji technicznych realizowanych jako prace statutowe oraz ekspertyzy dla podmiotów rynkowych. W swoim dorobku naukowym jako pracownik dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej ma promotorstwo licznych prac inżynierskich i magisterskich. Jest głównym wykonawcą kilku projektów NCBiR i NCN, był też kierownikiem projektu rozwojowego NCBiR. Jest członkiem Sekcji Spalania Komitetu termodynamiki i Spalania PAN.

Lista artykułów:

  1. Koncepcja łagodnej regulacji mocy czynnej bloków cieplnych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym