Autorzy

Powrót

Vladimir Korohodskiy

Ukończył Charkowski Politechniczny Uniwersytet (1997). Uzyskał stopień doktora nauk technicznych (2004). Docent w Katedrze Aerokosmicznej Techniki Cieplnej. Autor ponad 80 publikacji oraz 12 patentów.

Lista artykułów:

  1. Właściwości eksploatacji i projektowania wirników turbogeneratorów granicznej mocy