Autorzy

Powrót

Sławomir Kozieł

Otrzymał w 1995 roku tytuł magistra inżyniera elektronika, a pięć lat później stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika na Politechnice Gdańskiej. Posiada również tytuł magistra fizyki teoretycznej (2000) i matematyki (2002) oraz stopień doktora w dyscyplinie matematyka uzyskany na Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku profesora w School of Science and Engineering, Reykjavik University, Iceland. Główne obszary jego zainteresowań badawczych obejmują komputerowe wspomaganie projektowania, modelowanie numeryczne, optymalizację numeryczną, optymalizację za pomocą modeli surogatowych oraz techniki odwzorowania przestrzeni.

Lista artykułów:

  1. Ograniczenie oddziaływania skutków awarii w sieciach energetycznych na odbiorcę końcowego za pomocą sekcjonowania struktury sieciowej