Autorzy

Powrót

Marek Siłuszyk

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, kierunek matematyka (1999). Tytuł doktora w dziedzinie fizyki uzyskał na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego (2004). Od 1999 roku jest pracownikiem Katedry Fizyki UPH w Siedlcach. Główne obszary jego działalności zawodowej dotyczą matematycznego modelowania zjawisk astrofizycznych, modulacji galaktycznego promieniowania kosmicznego. Od 2016 jest zatrudniony na stanowisku postdoc w Katedrze Elektrotechniki i Elektroenergetyki AGH. Aktualnie tematyka jego badań dotyczy strategii eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, niezawodności urządzeń i systemów elektroenergetycznych.

Lista artykułów:

  1. Ograniczenie oddziaływania skutków awarii w sieciach energetycznych na odbiorcę końcowego za pomocą sekcjonowania struktury sieciowej