Autorzy

Powrót

Andrzej Kąkol

Lista artykułów:

  1. Badanie wpływu wyłączania i załączania mocno obciążonej linii przesyłowej na pracę elektrowni z turbogeneratorami
  2. Wybrane wyniki badań symulacyjnych w ramach projektu „Inteligentny Półwysep
  3. Symulacja dobowych warunków pracy sieci SN przy zmiennych warunkach zapotrzebowania
  4. Metodyka identyfikacji najefektywniejszych inwestycji w sieci SN z uwzględnieniem analiz niezawodności pracy sieci