Autorzy

Powrót

Andrzej Kąkol

 Andrzej Kąkol

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Politechniki Gdańskiej na kierunku automatyka i robotyka. Pracuje w Zespole Analiz Systemowych w Zakładzie Automatyki i Analiz Systemowych Instytutu Energetyki Instytutu Badawczego Oddział Gdańsk. Zainteresowania naukowe: dynamika, zabezpieczenia.

Lista artykułów:

  1. Badanie wpływu wyłączania i załączania mocno obciążonej linii przesyłowej na pracę elektrowni z turbogeneratorami
  2. Wybrane wyniki badań symulacyjnych w ramach projektu „Inteligentny Półwysep
  3. Symulacja dobowych warunków pracy sieci SN przy zmiennych wa-runkach zapotrzebowania