Autorzy

Powrót

Zbigniew Galias

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, kierunek elektronika (1990) oraz studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek matematyka (1992). W 1996 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie elektrotechnika, w 2004 roku stopień doktora habilitowanego na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, a w 2015 roku tytuł profesora nauk technicznych. Jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Elektrotechniki i Elektroenergetyki AGH. Główne obszary jego zainteresowań naukowych obejmują metody analizy obwodów i układów nieliniowych, chaos, teorię obwodów, metody arytmetyki przedziałowej oraz metody numeryczne. Jest członkiem IEEE.

Lista artykułów:

  1. Ograniczenie oddziaływania skutków awarii w sieciach energetycznych na odbiorcę końcowego za pomocą sekcjonowania struktury sieciowej