Autorzy

Powrót

Łukasz Sosnowski

Doktorant na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (Instytut Elektrotechniki Teoertycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych), jednocześnie specjalista innogy Stoen Operator. Zajmuje się tematyką Smart Grid, pracami R&D oraz wdrażaniem nowych technologii.

Lista artykułów:

  1. System do zarządzania stacją transformatorową z magazynem energii