Autorzy

Powrót

Maciej Rup

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (2001), kierunek elektroenergetyka, oraz Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej (2005), kierunek zarządzenie i marketing. Sprawuje funkcję kierownika Zakładu Komercjalizacji i Wdrożeń. Autor ok. 30 publikacji.

Lista artykułów:

  1. System do zarządzania stacją transformatorową z magazynem energii
  2. System SSC do inteligentnego zarządzania stacją elektroenergetyczną jako element sieci Smart Grid