Autorzy

Powrót

Łukasz Sapuła

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (2006), kierunek elektrotechnika, specjalność automatyka elektroenergetyczna. Asystent zajmujący się zagadnieniami związanymi z wdrożeniami sterowników polowych.

Lista artykułów:

  1. System do zarządzania stacją transformatorową z magazynem energii