Autorzy

Powrót

Franciszek Głowacki

Studia inżynierskie odbył na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Piastuje stanowisko zastępcy kierownika Zakładu Automatyki i Analiz Systemowych w Instytucie Energetyki Instytucie Badawczym Oddział Gdańsk. Jest autorem licznych prac w dziedzinie sterowania obciążeniem oraz specjalistą w dziedzinie jakości energii elektrycznej. Wszedł w skład Polskiego Komitetu Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej, powołanego przez Zarząd Główny SEP. Kierował zespołem ekspertów realizujących badania benchmarkingowe nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, zakończone opublikowaniem I krajowego raportu benchmarkingowego.

Lista artykułów:

  1. Praca wyspowa odnawialnych źródeł energii