Autorzy

Powrót

Henryk Koseda

Studia magisterskie odbył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Automatyki i Analiz Systemowych. Jest autorem licznych prac w dziedzinie sterowania obciążeniem oraz specjalistą w dziedzinie jakości energii elektrycznej. Wszedł w skład Polskiego Komitetu Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej, powołanego przez Zarząd Główny SEP. Jest ekspertem w projekcie badań benchmarkingowych nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. W latach 2003–2007 wykładał w Studium Jakości Energii Elektrycznej na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Lista artykułów:

  1. Praca wyspowa odnawialnych źródeł energii