Autorzy

Powrót

Jacek Klucznik

Lista artykułów:

 1. Praca regulatora generatora w warunkach sprzyjających powstawaniu lawiny napięcia – wybrane problemy
 2. Udział farm wiatrowych w regulacji napięcia w sieci dystrybucyjnej
 3. Wykorzystanie przebiegów rejestracji szybkozmiennych do weryfikacji modeli dynamicznych KSE
 4. Możliwości aplikacyjne metodyki szacowania maksymalnej generacji rozproszonej
 5. Paradygmat do tworzenia planów rozwoju sieci dystrybucyjnej WN, SN, nN
 6. Analiza działania blokady kołysaniowej zabezpieczenia odległościowego w przekaźnikach serii 670 produkcji firmy ABB
 7. Optymalizacja poziomów napięć i rozpływów mocy biernej w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem logiki rozmytej
 8. Ocena możliwości wykorzystania metody punktu wewnętrznego do optymalizacji rozpływu mocy biernej w systemie elektroenergetycznym
 9. Rozruch urządzeń potrzeb własnych bloku elektrowni cieplnej przy zasilaniu z elektrowni wodnej
 10. Estymacja wybranych parametrów generatora synchronicznego z wykorzystaniem metody gradientowej
 11. Problematyka kompensacji mocy biernej linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia
 12. Obliczenia rozpływu prądów zwarciowych w przewodach odgromowych linii WN
 13. Problemy przyłączania farm wiatrowych do systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem kabli WN
 14. Problematyka doboru zabezpieczeń dławików kompensacyjnych pracujących w sieciach najwyższych napięć
 15. Analiza napięć indukowanych i strat mocy w kablach elektroenergetycznych wysokiego napięcia dla wybranych sposobów uziemienia żył powrotnych
 16. Zabezpieczanie dławika uziemiającego przyłączonego do punktu gwiazdowego dławika kompensacyjnego wysokiego napięcia
 17. Wykorzystanie liczników AMI w procesie optymalizacji pracy sieci niskiego napięcia
 18. Krzyżowanie żył powrotnych w liniach kablowych SN w celu zmniejszenia strat energii czynnej
 19. Wpływ mikroźródeł na odkształcenia napięcia w sieci elektroenergetycznej
 20. Energetyka odnawialna na potrzeby pokrywania strat w stacji elektroenergetycznej GPZ