Autorzy

Powrót

Hanna Bartoszewicz-Burczy

Kierownik Pracowni Ekonomiki Energetyki w Instytucie Energetyki. Ma rozległe doświadczenie zawodowe w dziedzinie efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego i odnawialnych źródeł energii w odniesieniu do Polski i krajów Europy Środkowej. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień ekonomicznych polskiej energetyki, zrównoważonego rozwoju oraz ekonomicznych i społecznych korzyści z efektywności energetycznej.

Lista artykułów:

  1. Ocena wartości niematerialnych: społeczno-ekonomiczne korzyści z poprawy efektywności energetycznej