Autorzy

Powrót

Rupert J. Baumgartner

Profesor zwyczajny ds. zarządzania zrównoważonym rozwojem w Instytucie Nauk Systemowych, Innowacyjności i Badań Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie w Grazu. Jest członkiem zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Badań Zrównoważonego Rozwoju oraz redaktorem działu społecznej odpowiedzialności biznesu i ekologii przemysłowej w Journal of Cleaner Production. Przed podjęciem pracy na Uniwersytecie w Grazu był starszym badaczem w dziedzinie zarządzania strategicznego i ekologii przemysłowej na uniwersytecie Åbo Akademi w Finlandii.

Lista artykułów:

  1. Ocena wartości niematerialnych: społeczno-ekonomiczne korzyści z poprawy efektywności energetycznej