Autorzy

Powrót

Gavin Killip

Badacz w Instytucie Zmian Środowiskowych na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jego zainteresowania dotyczą rozwiązań służących bardziej zrównoważonemu wykorzystaniu środowiska naturalnego. Przyjmuje szerokie „systemowo socjotechniczne” podejście do badań ewolucji technologii i zachowań, ich wzajemnego oddziaływania, a ostatecznym celem tych badań jest propozycja pozytywnej zmiany poprzez lepsze zrozumienie działania złożonych systemów.

Lista artykułów:

  1. Ocena wartości niematerialnych: społeczno-ekonomiczne korzyści z poprawy efektywności energetycznej