Autorzy

Powrót

Christian Violi

Badacz i zawodowy konsultant. Brał udział w wielu grupach badawczych na uniwersytecie we wschodnim Piemoncie, w krajowych i europejskich projektach badawczych. Obronił doktorat z „Geopolityki, geostrategii i geoekonomii” na Uniwersytecie w Trieście, otrzymał tytuł magistra ekonomii i magistra pierwszego stopnia w dziedzinie zarządzania zamówieniami publicznymi. Jego zainteresowania badawcze dotyczą geografii ekonomicznej, zrównoważonego rozwoju, wpływu i analizy rynku.

Lista artykułów:

  1. Ocena wartości niematerialnych: społeczno-ekonomiczne korzyści z poprawy efektywności energetycznej