Autorzy

Powrót

Pablo Benalcazar

Lista artykułów:

  1. Ocena zastosowania modelu prognostycznego wykorzystującego klasyczną metodę najmniejszych kwadratów w prognozowaniu 15-minutowego szczytowego dobowego zapotrzebowania na moc w KSE