Autorzy

Powrót

Łukasz Czapla

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, w specjalności: automatyka napędu elektrycznego. Ukończył studia podyplomowe w specjalności: energetyka jądrowa (2010). Od 2009 roku jest zatrudniony w gdańskim oddziale Instytutu Energetyki na stanowisku specjalisty badawczo-technicznego. W swojej pracy przede wszystkim rozwija firmowe oprogramowanie typu SCADA, przeznaczone do zastosowania w energetyce, kieruje projektami dotyczącymi wdrażania układów automatycznej regulacji napięcia oraz uczestniczy w projektach badawczych realizowanych w dziedzinie energetyki.

Lista artykułów:

  1. Techniczne aspekty projektowania bateryjnych magazynów energii w świetle doświadczeń z realizacji projektu GEKON