Autorzy

Powrót

Paweł Rozenkiewicz

Studia inżynierskie na kierunku energetyka, specjalność: rynki energii i systemy energetyczne (2011), oraz magisterskie na kierunku elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka (2012), ukończył na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Od 2013 roku jest zatrudniony w Instytucie Energetyki Oddział Gdańsk. Do obszarów jego zainteresowań należą: automatyczna regulacja napięcia i mocy biernej, obliczenia rozpływowe oraz zagadnienia związane ze stabilnością systemu elektroenergetycznego.

Lista artykułów:

  1. Techniczne aspekty projektowania bateryjnych magazynów energii w świetle doświadczeń z realizacji projektu GEKON