Autorzy

Powrót

Janusz Grala

Od 1993 roku jest zatrudniony w Grupie ENERGA, obecnie na stanowisku kierownika Biura Regionalnej Dyspozycji Mocy. Ukończył Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł magistra na Wydziale Ekonomii (2006). Uczestniczy w wielu projektach w dziedzinie wykorzystania nowoczesnych technologii w energetyce, w tym rozwiązań dla prac pod napięciem na sieciach nn i SN. Wdrażał jako pierwszy w Polsce nowoczesne technologie związane z automatyką FDIR (Fault Detection, Isolation and Restoration) oraz magazynami energii w celu pracy wyspowej sieci elektroenergetycznej. Jego zainteresowania zawodowe są związane z rozwojem nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę dyspozytorów i rozwojem technologii smart grid w sieciach średniego i niskiego napięcia oraz zagrożeń, które mogą wystąpić w systemach elektroenergetycznych.

Lista artykułów:

  1. Krzyżowanie żył powrotnych w liniach kablowych SN w celu zmniejszenia strat energii czynnej