Autorzy

Powrót

Jan Smoter

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, kierunek elektrotechnika oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii, kierunek zarządzanie. Zatrudniony w Zakładzie Automatyki i Analiz Systemowych w gdańskim oddziale Instytutu Energetyki. Uczestniczył w pracach dotyczących koncepcji rozwoju systemu elektroenergetycznego, studium rozszerzenia obszaru synchronicznego kontynentalnej Europy oraz licznych pracach związanych z dynamiką SEE. Do obszaru jego zainteresowań zawodowych należą zagadnienia dynamiki i stabilności systemu.

Lista artykułów:

  1. Metodyka identyfikacji najefektywniejszych inwestycji w sieci SN z uwzględnieniem analiz niezawodności pracy sieci